พาเด็กนักเรียนไปทัศนศึกษาที่วัดเฉลิมพระเกียรติ อ.เมือง จ.นนทบุรี