พาเด็กนักเรียนไปทัศนศึกษาที่วัดปราสาท อ.เมือง จ.นนทบุรี