พาเด็กนักเรียนไปทัศนศึกษาที่วัดบางไผ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี