423 รูป / 30 เพลงประกอบ / 2 งาน เช้า + เย็น  (รูปโดย งานประชาสัมพันธ์  รร.บางบัวทอง)